Cennik2020-01-08T11:23:43+02:00

Cennik

Wizyty terapeutyczne

TerapiaCena
Fizjoterapiawizyta 60 minut – 110 zł
wizyta 30 minut – 60 zł
Psycholog
Pedagog
Logopeda, Neurologopeda
Terapia Integracji Sensomotorycznej

O wizytach 30 minutowych decyduje terapeuta prowadzący.
Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

Wizyty konsultacyjne

WizytaCena
Wizyta konsultacyjna (fizjoterapeuta, psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda)110 zł

Turnusy terapeutyczne/pakiety wizyt

(logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog, terapia SI)

Ilość wizytCena
5500 zł
10950 zł
151400 zł
201 800 zł
Turnus terapii ręki (15h terapia ręki, 10h fizjoterapia)2 250 zł

Testy diagnostyczne

TestCena
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
w Wieku Przedszkolnym (IDS)
od 110zł do 220 zł*
Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR)od 110zł do 220 zł*
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (test KORP)od 110zł do 220 zł*
Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych110 zł

*Cena wizyty zależna od czasu potrzebnego na wykonanie testu.