Cennik2019-08-19T14:09:00+01:00

Cennik

Wizyty terapeutyczne

TerapiaCena
Fizjoterapiawizyta 60 minut – 100 zł
wizyta 30 minut – 60 zł
Psycholog
Pedagog
Logopeda, Neurologopeda
Terapia Integracji Sensomotorycznej

O wizytach 30 minutowych decyduje terapeuta prowadzący.
Od wizyty konsultacyjnej termin wydania pisemnej opinii do dwóch tygodni. Opinia wydawana na prośbę rodzica.

Wizyty konsultacyjne

WizytaCena
Wizyta konsultacyjna (fizjoterapeuta, psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda)100 zł

Turnusy terapeutyczne/pakiety wizyt

(logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog, terapia SI)

Ilość wizytCena
5450 zł
10850 zł
151 250 zł
201 600 zł
Turnus terapii ręki (15h terapia ręki, 10h fizjoterapia)2 000 zł

Testy diagnostyczne

TestCena
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
w Wieku Przedszkolnym (IDS)
od 100zł do 200 zł*
Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR)od 100zł do 200 zł*
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (test KORP)od 100zł do 200 zł*
Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych100 zł

*Cena wizyty zależna od czasu potrzebnego na wykonanie testu.