Oferta2019-08-19T14:05:58+01:00

Nasze Terapie

W odpowiedzi na diagnozę rozpoczyna się terapia poprawiająca zaburzone kompetencje. Obecnie dysponujemy różnymi metodami służącymi w usprawnianiu funkcji psychofizycznych. Mając diagnozę problemów dziecka, wiemy na czym powinniśmy się skupiać aby podwyższyć motywacje do pracy (mocne strony), oraz jakie umiejętności powinny ulec poprawie (słabe strony).

Kinezyterapia

Terapia neurorozwojowa.

U młodszych pacjentów:

  • NDT- Bobath, Bobath Baby
  • PNF,
  • Vojta.

U starszych:

  • PNF,
  • NDT- Bobath
  • Kinetic Control,
  • elementy Jogi,
  • Terapia tkanek miękkich
  • terapia wg metody Jenny McConnell
  • Korekcja wad postawy

Integracja Sensoryczna wg Ayres

Cel terapii skoncentrowany jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. Poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia się natomiast procesy nerwowe, które leżą u podstaw umiejętności szkolnych, ruchowych, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Neurologopeda

Celem terapii jest kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym gramatycznym i leksykalnym usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. Nauka prawidłowych czynności pokarmowych.

Diagnoza neurologopedyczna / logopedyczna

wykonywana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, które oceniają stopień i obszar zakłóceń. Obejmuje również wywiad, oraz analizę dokumentacji medycznej.

Wczesna interwencja

zajęcia mające na celu jak najszybszą diagnozę dziecka oraz skuteczne działania w celu zminimalizowania lub wyeliminowanie opóźnień rozwojowych dzieci. w szczególności ma to znaczenie u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka (np. wcześniaków).

Karmienie terapeutyczne

nauka pojenia z kubka, karmienia łyżeczką, żucia, dzieci z problemami neurologicznymi oraz dzieci zdrowych.

Psycholog dziecięcy

diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna.

Kinesiotaping

oklejanie wybranych elementów ciała specjalnymi plastrami, wg ściśle określonych zasad.

Test DSR

Dziecięca Skala Rozwojowa. Test wykonuje psycholog.

Pedagog

wykonanie diagnozy pedagogicznej, prowadzenie terapii pedagogicznej.

Test IDS-P

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Test wykonuje psycholog.

Indywidualnie spersonalizowane turnusy rehabilitacyjne

Test KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

Terapia ręki

usprawnianie motoryki małej w obrębie dłoni a także usprawnianie całej obręczy barkowej. Terapię ręki często łączymy z kinezyterapią dla osiągnięcia jak najlepszych efektów.

Sprzęt rehabilitacyjny

współpracujemy z wieloma producentami wysokiej jakości sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, służymy doradztwem w tym zakresie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji,
skontaktuj się z nami!