TURNUSY TERAPII RĘKI w Fizjo-Family w Tychach

Zapraszamy na dwutygodniowe turnusy usprawniające motorykę małą dzieci w wieku 3-10 lat prowadzone przez specjalistę terapii ręki i fizjoterapeutę. W ramach turnusu oferujemy 1,5h zajęć  ze specjalistą terapii ręki i 1h zajęć z fizjoterapeutą dziennie, przez kolejnych dziesięć dni roboczych. Przed rozpoczęciem turnusu wykonujemy wizytę kwalifikującą.

Na zajęcia zapraszamy dzieci przejawiające trudności z:

– czynnościami samoobsługowymi (np. ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek itp.)

– czynnościami manipulacyjnymi (np. nawlekanie koralików, lepienie z plasteliny, wycinanie)

– koordynacją wzrokowo- ruchową oraz koordynacją obu rąk podczas wykonywanych czynności

– grafomotoryką

– tempem i jakością wykonywanych czynności wymagających użycia rąk

 

Celem turnusu jest:

– poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie samoobsługi

– poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie umiejętności szkolnych

– nabycie umiejętności utrzymania prawidłowej postawy podczas wykonywania czynności wymagających motoryki małej

– normalizacja napięcia mięśniowego

– usprawnianie ruchów precyzyjnych ręki oraz chwytu i manipulacji

– poprawa koncentracji

 

W ramach turnusu oferujemy:

– Diagnozę fizjoterapeutyczną wg koncepcji NDT-Bobath

– Diagnozę zaburzeń motoryki małej wg Programu Terapii Ręki W. Bartkiewicz i A. Giczewskiej

– Terapię ręki wg Programu Terapii Ręki W. Bartkiewicz i A. Giczewskiej

– Zajęcia stabilizujące postawę ciała oraz normalizujące napięcie mięśniowe

– Zajęcia usprawniające grafomotorykę

– Zajęcia Activities of Daily Living

– Zajęcia wykorzystujące Metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

 

Koszt dwutygodniowego turnusu w 2019 roku:

2000zł ( cena obejmuje 25h zajęć terapeutycznych dla dziecka)

– Wizyta kwalifikacyjna do turnusu jest darmowa.

 

Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w rejestracji Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej Fizjo-Family w Tychach, Al. Niepodległości 32. Tel. 513-659-578.

2019-03-26T16:08:56+01:00